Zakladatelka animační školy streamkid.cz© přináší dětem zážitek a zkušenost vyrobit si vlastní animovaný film. V dostupných programech pro každého.

Koncept je postaven na vlastních pracovních listech a postupech, navrženými Hanou Hořákovou

 

Sama se věnuje autorské práci na animacích pro firmy i své potěšení. Pořádá workshopy pro veřejnost.